Over de Streep: Uganda

KRO

Oeganda. In een land waar geweld, ziekte, dood en honger aan de orde van de dag zijn en waar homoseksualiteit bij wet verboden is, toetsen we of Challenge Day een verbindende werking kan hebben. Zouden kinderen ‘gewoon’ kinderen zijn, overal ter wereld? 

Watch the episode here

In de Verenigde Staten, Nederland en België is het anti-pest concept succesvol. Maar dan komt er een verzoek van de Nederlandse priester Sander Kesseler, die op een schooltje in Oeganda werkt, om met zijn Afrikaanse scholieren over de streep te gaan. ‘Wat ik hier zie is veel onbegrip, pestgedrag en buitensluiting. Kinderen hier hebben te maken met weer heel andere trauma’s en verdriet, maar de uitwerking is vaak hetzelfde als in het Westen. Er wordt weinig gepraat en veel zaken zijn taboe.’ Met een Challenge Day probeert Sander de leerlingen even uit hun comfortzone te krijgen en te inspireren tot positief gedrag. Hij hoopt dat ze eindelijk zullen praten over wat ze allemaal hebben meegemaakt.

Jessica Villerius, maker van Over de Streep, reist met de Amerikaanse oprichters van Challenge Day, Rich en Yvonne, af naar de binnenlanden van Oost-Afrika.

Daar ontmoeten ze de 14-jarige Joseph, die zijn beide ouders verloor. Hem is verteld dat zijn vader aan kanker stierf en zijn moeder zich is doodgeschrokken. De werkelijkheid is waarschijnlijk anders, zo blijkt in deze aflevering. Niemand weet waarom Joseph bij zijn invalide opa woont, waar hij erg mee gepest wordt. Dat geldt overigens ook voor de 15-jarige Ruth, die bij haar oma woont. Ook in haar geval weet niemand waarom eigenlijk. De 15-jarige Bonny weet het zeker: hij wordt later advocaat. Dan kan hij voor zijn ouders, broers en zussen zorgen, want ze zijn erg arm. In Over de Streep vertelt hij waarom hij zoveel verantwoordelijkheid voelt: het gezin verloor twee kinderen.
 

Zoeken...